Nu există produse adăugate.

Inregistreaza-te sau intra in cont pentru a vedea si modifica comenzile si informatiile personale.

POLITICa PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SERGIANA PRODIMPEX SRL, cu sediul social în Poiana Mărului, str. Sub Masa Mare nr. 618 B, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/3570/1994, cod unic de înregistrare 6981790 consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, circulația și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității lor.

Prezenta Politică explică de ce avem nevoie de anumite date cu caracter personal pentru a putea furniza anumite servicii, tipurile de informații pe care le colectăm, modul în care utilizăm aceste informații și ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care vi le prelucrăm.

Politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Procesarea datelor personale se face întro manieră legală, corectă și transparentă;
 • Colectarea datelor personale se face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate ulterior întro manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi exacte și, acolo unde este necesar, actualizate; Vom  lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 • Datele personale vor fi păstrate întro formă ce permite identificarea persoanei vizate  strict pe perioada necesară;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate întro manieră ce asigură securitatea necesară;
 • Respectarea drepturilor persoanelor vizate

Ce sunt datele cu caracter personal

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Pe scurt, datele personale înseamnă date care se referă la o persoană fizică în viață care poate fi identificată folosind aceste date sau pornind de la aceste date și folosind informații suplimentare care sunt sau pot intra în posesia operatorului de date.

Cei care doresc să beneficieze de serviciile/produsele/ofertele noastre și să ne furnizeze informații, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale pentru ca Sergiana să poată opera și îmbunătăți serviciile.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când:

 • vizitați sau navigați pe site-ul  www.pravaliesergiana.ro 
 • plasați o comandă pe site-ul www.pravaliesergiana.ro
 • vă înregistrați într-un program de fidelitate;
 • vă abonați la buletine informative, newslettere, alerte, etc.;
 • ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;
 • participați la o tombolă/tragere la sorți;
 • faceți plăți cu cardul pe site.

 Utilizăm cookie-uri. Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri

Colectăm date personale cum ar fi:

 • date de identificare (numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de email, adresa (domiciliu/facturare/livrare)
 • preferințele dvs. pentru anumite produse / servicii
 • contactul dvs. cu noi, cum ar fi  un mesaj,  e-mail
 • numărul cardului bancar,  tipul de card 

Scopul prelucrării

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 - comerț on-line

- marketing, publicitate, fidelizare, comunicații în scop de marketing direct, promovarea serviciilor/produselor

 - customer care

 - pentru a răspunde oricăror plângeri/reclamații

 - operării website-urilui www.pravaliesergiana.ro

 - financiar-contabil

 - conformare legislativă și procedurală

 - protecția juridică a societății

 - gestionarea relațiilor  publice și reprezentării intereselor societății

Dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile produse și servicii, vă vom trimite buletine informative sau vă vom informa cu privire la evenimente, oferte, promoții, trageri la sorți. Individualizăm aceste mesaje în măsura în care ne furnizați informații relevante

Vă vom contacta prin poștă, online, telefonic sau prin notificări de tip „push” prin intermediul aplicațiilor noastre.

Nu folosim datele pentru a trimite comunicări de marketing decât dacă v-ați dat sau urmează să vă dați  acordul  în mod explicit pentru o astfel de comunicare. Chiar și în astfel de cazuri, aveți  o opțiune ușor de folosit pentru a vă dezabona (retrage consimțământul) în orice moment,  în comunicarea însăși, în aplicația de mobil sau cont online – secțiunea Setări cont, sau contactând-ne , așa cum este indicat în secțiunea “Informații de contact” din prezenta  Politică  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Temeiul juridic al prelucrarii

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor:

1.Interesele noastre legitime, de exemplu, să administrăm, să creștem și să ne dezvoltăm afacerea, îmbunătățirea serviciilor noastre, evitarea fraudelor, etc. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Informații suplimentare se găsesc în secțiunea “Drepturile persoanelor vizate” din această politică.

2. Pentru executarea unui contract sau efectuarea de demersuri la cererea dvs. inainte de incheierea unui Contract.

3. În vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine.

4. Consimțământul dvs., atunci când prelucrarea nu se bazează pe un alt temei din cele de mai sus. Consimțământul  poate fi retras în orice moment.

Securitatea datelor colectate si procesate

Utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat;  analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci când și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe, cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a vă putea oferi serviciile noastre. În cazul în care am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii, iar aceștia pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal, aceștia sunt limitați (prin lege și prin contract) în capacitatea lor de a utiliza informațiile personale doar în scopurile specific identificate de noi. Ne vom asigura întotdeauna că împuternicitul către care dezvăluim date cu caracter personal este  supus obligațiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate  și cu legile aplicabile. Nu vom divulga date personale terților cu scopul de a le permite să își comercializeze produsele și serviciile către clienții noștri.

În anumite situații putem fi  nevoiți să dezvăluim date personale pentru a ne conforma unei solicitări legale, atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru investigarea fraudelor,  protejarea drepturilor, siguranța clienților sau angajaților noștri.

Perioada de prelucrare

Vom stoca datele dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele dvs. cel mult (1) 3 ani de la data transmiterii datelor sau (2) pe perioada existenței unui raport între dvs  și noi plus o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia.

Drepturile persoanelor vizate.

GDPR recunoaște persoanelor vizate 8 drepturi importante, iar noi ne asigurăm de respectarea lor:

Dreptul la informare - art. 13 și 14 GDPR. Acesta vă permite să știți modul în care se vor utiliza datele, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi aveți cu privire la datele prelucrate, etc.

Dreptul de acces la date - art. 15 GDPR vă permite să obțineți, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile.

Dreptul la ștergerea datelor - art. 17 GDPR. Vă permite să obțineți ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, si excepții de la această regulă, cum ar fi aceea că unele date sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că sunt prelucrate pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță, că sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, etc..

Dreptul la rectificarea datelor - art. 16 GDPR. Vă permite rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc .

Dreptul la restricționarea datelor - art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. În unele situații, între momentul în care, spre exemplu, operatorul ia decizia de a șterge anumite date (nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, persoana vizată trimite o cerere prin care te opune ștergerii, motivând faptul că are nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, se vor “îngheața” datele, oprind prelucrarea lor pentru o anumită perioadă de timp.

Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR. este dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziție - art. 21 GDPR. aveți dreptul de a vă opune, spre exemplu, prelucrării datelor sale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct. 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Informații de  contact

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau aveți o solicitare în exercitarea acestora, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa dpo@sergiana.ro sau prin poștă /curier la adresa Brașov str Mihail Kogălniceanu nr. 15, jud. Brașov, 500090, punând corespondența Dvs. în atenția responsabilului cu protecția datelor.

Vom încerca să răspundem la solicitarea dvs în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă, veți  fi informat despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.

Vom investiga și vom încerca să rezolvăm  orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea sau dezvăluirea informațiilor cu caracter personal, dar dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit, puteți  face o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. 031.8059.211 /031.8059.212, anspdcp@dataprotection.ro.